Lägg till

Vad tro du om det hära? Utomjordingar som hjälpte till? vem vet?


Detta är från ett dagboksinlägg av en kille på www.badboll.nu och jag anser att hans tankegång kring detta är ganska smart och man ser på saker kring detta på ett litet annorlunda perspektiv

Läs och fundera och dra en slutsats om vad du tror.

_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Tror du på utomjordingar ?

Eller är du en av dem som hävdar att vi är ensamma.
På vilken grund?
På grund av att det rykte vi kom att kalla Gud,
eller av åsikt att vi faktiskt bara är ensamma, lixom ?

Låt oss kontemplera över begreppet Gud i bibelmening.
Vem kan bevisa att han kroppsligen fanns, och i såfall, vem skapade honom?
Hur kan en gestalt skapa allt ur inget.

Min teori är att människorna som vid den tiden levde i det område som begreppet Gud härstammar ifrån var baserat på deras okunskap om den yttre världen.
De förstod inte hur ett träd kom till, eller hur saker och ting kunde blivit,
så i ren självförnekelse skapade dem en fantasifigur vars leverne var det enda rätta då man levde på Hans skapelse och av hans frukter.

Men om han skapade Jorden och dess allt,
varför gjorde han inte det fler gånger…
Än idag ser man den form av självförnekelse som kristendomen förespråkar;
tro på honom, så löser sig allt…, se till honom, be till honom.
Allt handlar om honom.
Det är inte mycket som säger att du är den viktigaste punkten i ditt liv.
Tro på dig själv…

Jag bestrider däremot inte existensen av en person som Jesus.
Som kroppslig person fanns han nog, men att upphöja honom till helgedom av skäl som baserar sig på hans goda vilja och insikt är fel.
Han var nog en ganska allmän snubbe som hade idéer och funderingar om saker och ting som var fundamentalt sett ganska enkla.

Själva den gudomliga sidan av hans närvaro sprang nog fram ur att
människor såg upp till honom samtidigt som de inte riktigt förstod
vad han sa tack vare hans metaforiska sätt att tala.

Han besatt nog sanningar som inte kunde läggas i klartext.
Detta gjorde att den egna uppfattningen och slutsatserna därefter låg ohämmade.
Ordet flöt fritt i folkmun.
Ryktet säger att…
Ni som har sett Braveheart kan referera till ”eldkulor ur arslet”.

Vad hände med honom då.
Jo! –De spikade upp honom på ett träkors.

Den egotrippade sidomakten alltså.
Detta försiggår även i dagens samhälle, kanske inte kors, men ändå en systematisk förtryckelse av åsikter och idéer.
Den stora massan får inte hota den lilla storheten.

Till alla er som inte lutar er mot den religiösa biten utan istället bara hävdar att vi ÄR ensamma har jag några argument:

• Vår sol är en stjärna
• Satellitmängd: tio planeter med vidhängande månar
• Yta: knappt en procent av Vintergatan.
• Vintergatan är en galax.
• Hur många galaxer finns det?
• Varje stjärna är en sol med möjlighet att härbärga minst en satellit.
• Hur många solar finns det?
• Hur många satelliter?
• Hur många av dem satelliter som befinner sig i bana runt en sol, ligger inom det krävda avståndet i förhållande till storlek på planet kontra sol för att liv ska kunna uppstå?

Tillåt mig säga att det ter sig teoretiskt omöjligt att vi skulle vara ensamma.

Även om själva ögonblicket då liv skapas av universalkraft förekommer en gång på miljonen borde det kunna hända mer än en gång på grund av att antalet gynnsamma öppningar överstiger detta antal mångdubbelt.

Vill servera er med lite påståenden som lätt kan kollas upp om faktan verkar opålitlig, men jag skriver alltjämt som en svagt påläst lekman med distinkta åsikter, detta är mina tankar och funderingar om vissa saker som inte går att motstrida.

Ett fenomen som jag vill ta upp är Pyramiderna:

• Läroböcker hävdar att byggtiden för Cheopspyramiden sträcker sig över 20 år.

• Skulle detta varit så, innebär det att stenblocken skulle varit korrekt placerade i en takt av en sten var 3,5:e minut 24h om dygnet året runt i tjugo år.

• Skulle man under de första lagren stenblock i någon vinkel räknat fel, skulle det innebära en gradvis försämring av den totala rätheten. Detta har inte förkommit. Alla Gizeh-pyramider besitter en absolut spets.

• Över kungens gravkammare ligger fem parallellt distanserade massiva stenblock som kan funka ( men också fungerar) som ett slags vibrationsmembran.

• Om dessa stenblock är av stötdämpande eller resonansåtergivande syfte vet vi inte.

• Om man i dagens läge bygger ett hus över 100 meter och får ett frånfall av rät fallinje på under 15 cm är det enastående.

• Pyramidens fallinje sviktar inte över 2 cm.

• Ett hus som idag, sätter sig mindre än 15 cm ner i marken är klassat som godtagbart.

• Pyramiden har på över 2000 år inte sjunkit över 2 cm – byggt på sand!

• Pyramiden står så när som på två bågminuter parallellt med den sanna norrpunkten. Detta innebär att de hade redan fått klart för sig att jorden var en sfärisk kropp i stället för den vedertagna skivan.
Och för att kunna placera den så, skulle de i så fall redan räknat ut longitud och latitud. Lägg därtill kompassen.

• Denna felmarginal på två bågminuter kan ha påverkats i viss grad av kontinentförskjutning – eller för den delen jordskorpe-expansion, som är en mer acceptabel version av jordens utveckling. But thats a different story.

• Mankraften som gick åt uppskattas till ca 100-150 000 slavar i form av hebréer eller fariséer. Ingen dokumenatation, så därför bara ett antagande.

• Vid den tiden som Pyramiderna påstås byggts, låg Egypten som ett fredligt land utan utomstående fejder, alltså utesluts möjligheten till att frambringa denna enorma mängd slavar på kort notis. Den enda kända källan av aggression var isåfall en neurotisk farao eller två. Dock inga större krig dokumenterade.

• Skulle man försörja bygget på så många slavar, fick den första skaran slavar, slava endast med kollektiv massavling av arbetskraft i minst 35 år före start.

• Finns heller ingen dokumentation över den ursprungliga härstamningen av slavarna. Se ovan för antagande.

• Skulle man ta mängden byggmaterial i form av solid röd granit som förbrukades i ren yta, skulle den överskugga Storbritannien.

• De två vedertagna teorierna om tillvägagångssättet är:

Ramp & stockrullning.

• Om rampen successivt skulle ha höjt sig i takt med pyramiden skulle den för att ha bibehållit en behandlingsbar lutning blivit drygt 2 km lång.

• Den mängd avfall som rampen skulle producerat skulle ha vägt mer än pyramiden.

• Avfallet i sig måste ha varit omöjligt att frakta bort utan kännbara landförändringar och spår.

• Om stockrullning tillämpats måste man först tillverka speciella vägar för att inte stockarna skulle fastna i sanden.

• Tyngden av blocken skulle snabbt ha gjort flis av träet.

• Blocken vägde i sin dåtida form i snitt 4,7 ton.
Väger i dag allt mellan 2,5 och 5 ton.

• Under hela den dåtida civilisationen var dokumentation en viktig del av kulturen. Man dokumenterade födslar, jordbruk, mumifiering, hantverk, personer, ritualer etc., etc.
Aldrig ett enda ord om hur de byggde pyramiderna.

• Denna hieroglyfiska historiebok antyder därigenom att pyramiderna härstammar från längre bak i tiden.

• Världens äldsta bibliotek funnet i Nineve, innefattar skrifter som refererar till jorden som den sjunde planeten. För att detta ska kunna stämma, måste man räkna utifrån och in. Detta torde inte vara möjligt för jordbor, utan istället fastställt av resenärer som passerade sex planeter på väg in.

• Pyramidformationer har upptäckts på Mars 29:e breddgrad.

• Samma bågformade uppställning samt ett föremål som endast kan identifieras som en sfinx. Kompletterat med ett överdimensionerat ansikte med anletsdrag av en människa.

• Pyramider har även lokaliserats runt och på botten av bermudatriangeln. Runt dessa områden är också mängden sightings iögonfallande frekventa.

• Inka- och Aztekindianerna hade pyramider.

• De var ett högt civiliserat folk med enormt stora kunskaper om guld , tid, skrift (dock inget konkret skriftspråk), astronomi etc., etc.

• De besatt en tidsräkning som enligt våra vedertagna tidsmått förkastade som otillförlitlig. Först när vi konstruerade atomklockan insåg vi att de haft rätt hela tiden.

• Den mest bevakade platsen på jorden är ett berg som i stora drag liknar en låg pyramid, matematiskt räknat som den ser ut efter en miljon års existens med erosion och liknande. Dock med ett till synes människoförflyttat jordlager på runt 50 meter som täcker det hela.

• Detta berg bevakas av samma styrka som basar över Area 51, Rosswellmaterial, Tunguska-kraschen och allehanda känsliga frågor rörande global aktivitet gällande ickejordiska livsformer.

• Inuti Cheopspyramiden finns en dokumenterad ström av energi som kan kännas av som statisk elektricitet. Denna ström flödar ur toppen för att sedan successivt öka i omfång.

• Pyramiden som form, har en helande/läkande kraft och ett märkbart energifält. (testa vad som ruttnar fortast: jordgubbe utanför eller inuti)
Förutsatt att pyramiden hanteras med positiv energi.

• Inuti pyramiderna har man funnit radioaktiv sand, som inte kan härledas till någon del av Egypten, eller norra Afrika för den delen.

• Tut-ankahmons grav visade sig innehålla ett inbrottsalarm i form av en luftburen svamp, som orsakade dödsfall vid exponering eller långvarigt intresse i mysteriet. 4000 år… snacka om konserveringskunskaper.

• Före Kairo stads uppbyggnad, var pyramiderna täckta av en fasad vilket gjorde dem i stort sett släta på ytan. Denna ytbeläggning användes för att bygga större delen av gamla Kairo. Toppen av Cheops bär fortfarande spår av denna.

• Pyramider är den perfekta byggnaden sett till solexponering, vindresistens och vattenavstötning.

• Cheopspyramiden innehåller inga som helst hieroglyfer, vilket tyder på att den fanns där före Egyptierna kom dit.

• De enorma stenstoder som föreställer faraoner och drottningar kan omöjligt ha blivit placerade så som böcker lär ut: tippning till stående läge från ramp. Rampen skulle inte kunna motstå den enorma tyngd som statyn skulle ha utsatt brytningspunkten för.

• Och skulle den ha stått emot, skulle statyn av egen tyngd knäckts i övre brösthöjd då den nedre delen oftast bestod av en massiv stentron.

• Vi har än idag inte fått någon valid förklaring vilket syfte de enorma obeliskerna tjänade.

• Dessa obelisker var gjorda i ett enda block rödgranit och tros ha fraktats till bestämd plats med hjälp av vattentransporter.

• För att detta ska kunna genomföras måste båtarna varit otroligt avancerade gällande sidostabilitet vid ilastning.

• Dokumentationen säger att de flesta båtarna var byggda av vass och därmed inte kunnat bära en sån massiv last.

• De båtar som var byggda i trä var inte byggda för i- och urlastning
av så stora och tunga föremål.

Dessa är bara några av de fakta som har slagit mig, och som jag har fått bevisade. Jag har en stark tro på utomjordiska livsformer, och är av den uppfattningen att de har varit här, är här och kommer att vara här.
Pyramiderna kan inte och har inte byggts av enbart människor och för mänskliga syften.

Tänk också över likheten mellan vår minsta beståndsdel atomen, och utseendet på vårt solsystem och hur dess satelliter uppför sig jämte elektronerna…

Equinoxx på Badboll

The Discussion

see what everyone is saying

 • Jennifer december 9th, 2007 at 1:00 f m #1

  Ja, precis. Inga negativa tankar här inte om det ska fungera. Precis, ibland kan det på något sätt va skönt att få ”vädra ut” lite negativa tankar och må dåligt över dessa, men bara de inte blir en vana för då kan man lättare ta till de känslorna än positiva, tror jag.

  Haha, jag tror balkongen får duga fint för min del också, vi har ju dock två balkonger att välja på. ;D

  Jag tror faktiskt personligen att gud är någon som några, eller någon kommit på själv för att de vill ha en högre makt som de tror kan påverka livet för dem. Det sägs ju att det man tror på blir till slut oftast något av en sanning för att det läggs så mycket energi på det, kanske är det något sådant?
  Nja, ja vet faktiskt inte vad jag tror på.

 • Dom december 9th, 2007 at 2:17 e m #2

  Roliga tankar, dock.

  Allt detta är fakta, men vad ger det att veta om denna fakta, annat än om man vill argumentera för iden att det finns utomjordingar. Själva vetskapen om allt detta gör inte mig lyckligare, jag får fortarade inte nåt bevis för eller emot. Har ens tillexempel forskarna som arbetat kring alla nazcalinjer fått något annat svar än att de är perfekta?

  Jag är egentligen varken för eller emot iden om andra folk, jag vill nog egentligen inte få fram nånting med vad jag skriver heller. Det är hursomhelst ändå vad jag tänker om detta..

 • Maestro maj 26th, 2008 at 10:20 f m #3

  Frågan är bara, varför är de här? Kan det vara så att de förlorat sin kapacitet att föröka sig, och har placerat människorna på jorden för att sätta sina själar i kropparna. Olika religioner existerar för att vi ska hålla isär människogrupper, man ska leva sitt liv med människor som har samma gen-material. De vill inte att vi ska blanda gen-material.
  Frågorna är många, men jag är helt inne på linjen att vi är placerade på jorden av högre intelligenta livsformer.

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

Random Posts Senaste kommentarer

 • Madelene Says:

  det låter bra.. varva ner lite.. spa låter najssss :) tack för kommentaren.. Förstår vad du me...

 • En nattugglas tankar Says:

  Jag ställer mej samma fråga om och om igen..och som ett eko studsar frågan tillbaka till mej. Kanske...

 • Madelene Says:

  hehee I know. Jo jag har väl börjat och slutat lite hela tiden. Jag har alltid bloggproblem.. haha. ...

 • Madelene Says:

  tjabba =) här var det länge sen jag var.. jag tappade bort dig där ett tag..:P...

 • Jennifer Says:

  Håller med dig - äntligen helg! :D Trist med jobbet.... Hoppas allt går bra iaf eller att du hitt...

 • Jennifer Says:

  Hoppas mötet gick bra!!!!!! Har kikat igenom din blogg några gånger - mysig att läsa. :)...

 • kama Says:

  Jag längtar åxå!...

 • hemliss ^^ Says:

  Ohja!! så fort man ser barn och små nyfödda bäbisar man blir så kär och gud vad man längtar tills ma...

 • Julia Says:

  HAHA no shiet :P...

 • Julia Says:

  Have fun =)...

Etikettmoln

foto0565.jpg

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu